Het vaargebied
home

het schip

individuele deelname

ecologie, duurzaamheid

prijslijst

meer zeilen (andere schepen)

E-Mail

telefoon:
0517-392310 of
06 250 344 20
of
06 22 700 282


informatie-aanvraag-formulier

Wij vervoeren personen over de binnenwateren, voornamelijk in het Waddengebied, het grootste natuurgebied van Nederland.

Het wordt gekenmerkt door zijn uitgestrekte wijdsheid en ongerepte karakter, zijn rust en stilte.

Het gebied heeft een heel eigen lichtval en daardoor unieke kleuren.

Men vindt er planten en dieren die in de rest van Nederland niet voorkomen.

De waddenhavens zijn heel aantrekkelijk en hebben elk hun eigen authentieke karakter.

We zeilen ook op het IJsselmeer en over de kanalen van Friesland, Groningen en Noord-Holland. Zo kan men een geweldige gevarieerde rondtocht maken.

Vanaf het water ziet Nederland er heel anders uit!

Het gebruik van de verblijfsaccommodatie aan boord is een onderdeel van het personenvervoer over de binnenwateren.


foto's van het oostelijke wad tussen Noordpolderzijl en Schiermonnikoog

afbeelding vaargebied Zwarte Ruiter
1. Waddenzee
2. IJsselmeer
3. Markermeer
4. Franeker
(haven van vertrek
en aankomst)
5. Leeuwarden
6. Groningen
7. Amsterdam
8. Enschede
Klik hier voor een plattegrond van Franeker met de ligplaats van het schip aan de zuiderkade
onder Ameland Deze foto is gemaakt onder Ameland, dat aan de horizon nog net te zien is.

 

De Zwarte Ruiter ligt plat op het zand, aan de rand van het strand dat zich vormt als het laagwater wordt. Dit noemt men droogvallen.

Zo hangt er een regenbui, zo schijnt ook weer de zon.

De vrije horizon rondom biedt ongehinderd zicht op de geweldigste wolkenluchten.

Hier op het Stortemelk met een blik op Vlieland.

vergezicht Vlieland
zeilen bij mooi weer In het Waddengebied zijn veel brede geulen, waar men bij elk tij voldoende diep water heeft om lekker ruim te zeilen.

Het IJsselmeer is vrijwel overal diep genoeg om te varen
Aan de vastelandskust hebben zich buitendijks kwelders gevormd.

In het rechthoekige patroon herkent men de hand van de mens, die schermen heeft opgericht om de opslibbing te bespoedigen. Dit noemt men de landaanwinningswerken.

Hier een kijkje vanaf 10 meter hoogte, haven Noordpolderzijl bij laagwater. Twee uren vr hoog water voert het geultje voldoende water om weer naar de open Wadden te varen

klik hier voor foto's van dichtbij

kwelder noordpolderzijl vanuit de mast
zeehondenbank
         onder Ameland Door de eeuwen heen zijn vele schepen op zee vergaan.

Hier de restanten van een houten schip van ongeveer 30 meter.

Als het al te hard waait moeten we in de haven blijven, wat op een Waddeneiland beslist niet vervelend is.

Schiemonnikoog heeft een getijdenhaven. Alleen rond het tijdstip van hoogwater kan men de haven in- of uitvaren.

Dit is een beeld tijdens opkomend water.

toegangsgeultje tot haven van Schiermonnikoog bij
         laagwater
Haven
         van ameland bij laagwater De toegangsgeul tot de haven van Ameland is korter dan die van Schier, en wordt jaarlijks gebaggerd. Zo kan men de haven altijd bereiken.
De haven van Terschelling is ruim en diep, dus bij elk tij bereikbaar.

Het is een lust om het eiland aan te zeilen.

Achter het dorp, dat direct aan de haven ligt, begint meteen een uitgestrekt wandel- en fietsgebied met duinen, bossen en veel mooie plekjes.

Blik op de haven van Terschelling
De haven van Vlieland ligt direct achter het duin rechts op de foto.
Vanuit de haven loopt u zo het strand op.
strand nabij haven vlieland
Zwemmen in het IJ In een hoekje van het IJ in Amsterdam ankeren voor een frisse duik.

Tijdens een weekse tocht kunnen we vanuit Harlingen naar Amsterdam varen (en terug).

Precies boven de elanden hangt bij bepaalde weersomstandigheden  een wolkenband.
Boven het water is het wolkenloos, zoals zo vaak...
wolkenband boven Terschelling
zeilen bij stevige wind
Als het wat harder waait reven we het zeil.
Jonge mosselbank, vrdat hij opgevist is.... Jonge mosselbank
telescoop Met de telescoop haalt men de verte naar zich toe.

Tientallen vogelsoorten verblijven tijdelijk, tijdens de trek, of permanent in het Waddengebied.

Een mekka voor vogelaars.

tjalk in de dokkumer Ee We varen regelmatig over de binnenwateren van Friesland en Noordholland.

Hier overnachten we aan een steigertje in de Dokkumer Ee, tussen Dokkum en Leeuwarden.

Het vaargebied van de Zwarte Ruiter begint bij onze haven van afvaart Harlingen. Direct buiten de haven ligt de Waddenzee, binnen bereik van een dag varen liggen de havens van Texel, Vlieland, Terschelling en onder gunstige omstandigheden ook Ameland. Schiermonnikoog is een dag langer varen, evenals Lauwersoog. Van daar is het weer een dag verder naar Noordpolderzijl, vanwaar men de Eems en uiteindelijk Delfzijl kan bereiken via het zgn. RA-Wadje. Vaart men van Harlingen naar het zuiden, komen we via de sluizen bij Kornwerd op het IJsselmeer, waar vele oude havenplaatsen een ligplaats voor de nacht bieden. Zuidelijk van Enkhuizen komt men op het Markermeer, met onder andere Lelystad, Hoorn, Edam, Volendam en Amsterdam als havens.naar de volgende pagina: het schip